>
Administrasjonen
Finn oss
HOVEDSIDE
AKTUELT
FRILUFTSOMRÅDER
TURFORSLAG
UNIVERSELL UTFORMING
BADETEMPERATURER
KANOER OG FRILUFTSUTSTYR
VESTKYSTPARKEN
FRILUFTSLIVETS UKE
KURS OG NATURVEILEDNING
BROSJYRER
12 MEDLEMSKOMMUNER
SKI-INFO OLALIA
SIKRING - KJØP AV FRIOMRÅDER
STYRET OG ÅRSMØTET
FRILUFTSLINKER
TURISTINFORMASJONER
BILDER OG VIDEO
 
Administrasjonen

FRILUFTSRÅDET VEST (tidligere Nord-Rogaland og Sunnhordland Friluftsråd) er et interkommunalt organ for kommunene Bokn, Bømlo, Etne, Fitjar, Haugesund, Karmøy, Sauda, Stord, Sveio, Tysvær, Vindafjord og Kvinnherad. Vi arbeider med sikring, tilrettelegging og drift av regionale friluftsområder, informasjon- og aktivitetsprosjekt. Vi er også rådgivende organ for medlemskommunene og andre. Virksomheten finansieres av medlemskontingent (ca 25%) og av støtte fra stat, fylke og andre.(ca 75%)

FRILUFTSRÅDET VEST  
Postboks 63
5575 AKSDAL

Besøksadresse: ved Tysvær Rådhus i Aksdal
Telefon sentralbord 52 77 48 30
E-post:  post@FriluftsradetVest.no


Ansatte i Friluftsrådet Vest:   
                                                                            

Oddvin Øvernes 
Daglig leder
Tlf: 52 77 48 33  
Mobil: 45 63 26 57

Knut-Arild Sørensen
Informasjonsansvarlig
Tlf: 52 77 48 36      
Mobil: 95 10 37 38
Kari Dommersnes
Friluftssekretær (og Romsa ekspert)
Tlf: 52 77 48 30   
Mobil: 95 21 61 23
Andreas Dunkley
Driftsansvarlig
Tlf:52 77 48 37   
Mobil: 48 02 54 44
Bjørn Opheim  
Oppsynsmann
Tlf: 52 77 48 37
Mobil: 91 88 97 01
Odd-Bjørn Saltnes
(Engasjement)
 
IKT, sikring og drift
Tlf: 52 77 48 34
Mobil: 48 22 42 82
 

 

  Du kan også kontakte oss på e-mail: post@friluftsradetVest.no


Styret i Friluftsrådet Vest 2012-2015

 

 

Kommune

Navn

Bokn

Ronny Taraldlien

Bømlo

Dag Helge Hellen

Etne

Sigve Fitje

Fitjar

Annar Vesterheim

Haugesund

Marit Løvvig

Karmøy

Veronica Brekke Jakobsen

Kvinnherad

Jostein Grov

Sauda

Eli Jorunn Tangeraas

Stord

Astrid Larsen

Sveio

Ole Johan Sveen

Tysvær

Arne Kjell Askeland

Vindafjord

Inga Øverland Apeland

Astrid Larsen, Stord kommune, ble gjenvalgt som styreleder

  

 Følg oss på

  

  

Last ned ny flyer

 

Siste brosjyre

 

 

 

 

 
Webløsning levert av TYFON strategi og konsept - Powered by i-tools