>
Administrasjonen
Finn oss
HOVEDSIDE
AKTUELT
FRILUFTSOMRÅDER
TURFORSLAG
UNIVERSELL UTFORMING
BADETEMPERATURER
KANOER OG FRILUFTSUTSTYR
VESTKYSTPARKEN
FRILUFTSLIVETS UKE
KURS OG NATURVEILEDNING
BROSJYRER
12 MEDLEMSKOMMUNER
SKI-INFO OLALIA
SIKRING - KJØP AV FRIOMRÅDER
STYRET OG ÅRSMØTET
FRILUFTSLINKER
TURISTINFORMASJONER
BILDER OG VIDEO
 
Vesterøy friluftsområde i Tysvær

Deler av Vesterøy utenfor Gismarvik i Tysvær kommune er nå sikret for fri ferdsel og båtfortøyning, etter at staten har kjøpt opp 57,5 dekar langs kyststripen på sørøst- og sørsiden av øya.

VESTERØY  er  nå sikret for allmenheten


4. juli var det stor glede på Vesterøy i Tysvær. Etter fem år med forhandlinger og reguleringsplanarbeid har staten nå sikret deler av øya for 257.000 kroner. Friluftsområdet forvaltes i det daglige av Friluftsrådet Vest (tidligere Nord-Rogaland og Sunnhordland Friluftsråd).

Dette er en stor dag for oss og båtfolk som ønsker å ferdes i Nord-Rogalands skjærgård, sier styreleder Svein Ivar Langhelle.
Langhelle sier at det har vært en lang prosess å ro prosjektet i land.
Sammen med Tysvær kommune har vi fått laget en reguleringsplan for hvordan området skal brukes. Gården fra 1930-tallet og kulturlandskapet på øya skal bevares. Kulturlandskapet skal holdes i hevd og det vil ikke bli tillatt med hyttebygging. Området beites i dag av villsau.


Fra venstre Fylkesmann Tora Aasland, daglig leder i Friluftsrådet Vest (FV), Oddvin Øvernes, styremedlem i FV Dagfinn Wåge og styreleder i FV Svein Ivar Langhelle.


Fylkesmann Tora Aasland sto for den høytidelige åpningen av Vesterøy friluftsområde.  Dette er en ukjent perle sa hun og føyde til at hun var  imponert over Friluftsrådets initiativ, innsats og ståpåvilje. "Jeg skulle ønske staten var mer rause med å sikre slike områder. Hele øya er et bibliotek og ideelt sted for skoleklasser å besøke", sa Aasland.

Arne Østerhus fra Båtforbundet deltok på arrangementet og sto for befraktningen av de mer og mindre celebre gjester fra Gismarvik ut til Vesterøy, - en kort båttur på noen minutter.  
Her er det så flott at båtfolk fra nord og sør kommer hit for å feriere, sa Østerhus, og legger til at øyene rundt alltid har vært populære.
"Men det er enda gøyere å gå i land når vi vet vi har lov", smiler han.

Friluftsrådet  Vest har nå sikret seg adgang til både Vesterøy og Austerøy som ligger like ved. Vi ønsket å sikre flere steder  i dette området slik at vi kan få et stort sammenhengende friluftsområde i denne mye brukte delen av Boknafjorden.
Nå skal vi søke om tilretteleggingsmidler til brygger, toaletter, båtfester og informasjonstavler. I og med at øya har så mye kulturhistorie både fra nyere og svært gammel tid, vil det være viktig å få på plass gode informasjonstavler og annet informasjonsmateriell.


Endre Elvestad fra Kulturavdelingen i Rogaland Fylkeskommune sitter her midt inne i ei fjæresteinsbu som det er flere av i det sikra området på Vesterøy. Dette var enkle buer som fiskerne sov i mens de lå og fisket herfra på 16-1700 tallet.


Dette bildet viser området hvor Friluftsrådet vil bygge brygge langs berget i venstre billedkant. Steinbrygga hvor båten ligger fortøyd er privat.

Vi oppfordrer folk til å respektere at området rundt huset og løa og jordet nedenfor er privat. Kartet over søndre del av Vesterøy viser de offentlige sikra områdene og resten av området som er i privat eie merket SK1 og SK2. Friluftsloven gir imidlertid alle rett til å ferdes fritt rundt om i utmarka på øya.

  

 Følg oss på

  

  

Last ned ny flyer

 

Siste brosjyre

 

 

 

 

 
Webløsning levert av TYFON strategi og konsept - Powered by i-tools