>
Administrasjonen
Finn oss
HOVEDSIDE
AKTUELT
FRILUFTSOMRÅDER
TURFORSLAG
UNIVERSELL UTFORMING
BADETEMPERATURER
KANOER OG FRILUFTSUTSTYR
VESTKYSTPARKEN
FRILUFTSLIVETS UKE
KURS OG NATURVEILEDNING
BROSJYRER
12 MEDLEMSKOMMUNER
SKI-INFO OLALIA
SIKRING - KJØP AV FRIOMRÅDER
STYRET OG ÅRSMØTET
FRILUFTSLINKER
TURISTINFORMASJONER
BILDER OG VIDEO
 
Grusing av turveier i Djupadalen og på Stord.

Friluftsrådet er har nå lagt ny grus på turveien i Djupadalen, Haugesund. Forrige uke ble vi ferdig med å gruse opp turveien i Hystadmarkjo på Stord.

Friluftsrådet og Haugesund Kommune har nå gruset opp turveien mellom badeplassen og det øverste toalettet med nordenden av Eivindsvatnet. Turveien er grøftet og hevet på steder hvor det før var fuktig. Det er også lagt ned flere stikkrenner enn før. Det er kjørt på ca. 150 tonn grus i løpet av uka.
Etter denne oppgraderingen av turveien vil man nå kunne gå tørrskodd i finsko langs hele denne traseen langs vestsiden av Eivindsvann. Vi ber publikum være oppmerksom på at det nye grusdekket kan være noe bløtt enda noen dager, særlig når det regner så mye som nå. Men etter et par uker vil grusen sette seg og turveien bli hard og fin.


Mandag ble arbeidet med å gruse opp turveien i Hystadmarkjo på Stord avsluttet.Turveien gjennom marka har nå fått nytt toppdekke på ca 7-15 cm veigrus. Vi ber publikum ha forståelse for at dekket kan virke noe bløtt i begynnelsen, særlig dersom det kommer mye regn. Etterhvert vil grusen sette seg og bli hardere.

  

 Følg oss på

  

  

Last ned ny flyer

 

Siste brosjyre

 

 

 

 

 
Webløsning levert av TYFON strategi og konsept - Powered by i-tools