>
Administrasjonen
Finn oss
HOVEDSIDE
AKTUELT
FRILUFTSOMRÅDER
TURFORSLAG
UNIVERSELL UTFORMING
BADETEMPERATURER
KANOER OG FRILUFTSUTSTYR
VESTKYSTPARKEN
FRILUFTSLIVETS UKE
KURS OG NATURVEILEDNING
BROSJYRER
12 MEDLEMSKOMMUNER
SKI-INFO OLALIA
SIKRING - KJØP AV FRIOMRÅDER
STYRET OG ÅRSMØTET
FRILUFTSLINKER
TURISTINFORMASJONER
BILDER OG VIDEO
 
Kr 375 000 til Ryvarden Fyr

Sveio kommune får 375 000 kroner til sikring av Ryvarden fyr Miljøvernminister Knut Arild Hareide gir i dag Sveio kommune beskjed om at Direktoratet for naturforvaltning vil dekke inntil 375.000 kroner av kommunens kjøp av Ryvarden fyr.

Sveio kommune får 375 000 kroner til sikring av Ryvarden fyr

Miljøvernminister Knut Arild Hareide gir i dag Sveio kommune beskjed om at Direktoratet for naturforvaltning vil dekke inntil 375.000 kroner av kommunens kjøp av Ryvarden fyr.

 

Dette er en honnør til det flotte arbeidet som er utført i regi av Sveio kommune, og et bidrag for å kunne videreutvikle dette flotte turmålet med så mange kvaliteter til glede for mange i framtiden, sier miljøvernminister Knut Arild Hareide.

Under sin valgturné i Hordaland  vil Hareide fredag 2. september, delta på en friluftslivsbefaring med båt på kyststrekningen fra Bergen havn og ned til Svortland i Bømlo. Båten "Anne Lise" legger fra kai utenfor SAS-hotellet kl. 16.00 og vertskap er Friluftsrådenes Landsforbund ved Bergen og Omland Friluftsråd og Nord-Rogaland - Sunnhordland Friluftsråd. Befaringen har kommet i stand i nært samarbeid med Hordaland KrF. Det vil bl.a bli fokusert på temaer som arbeidet med sikring av nye friluftsområder, forvaltning og drift av disse samt kulturminner i friluftslivsområder.

  
   Samme kveld kl. 21.30 i kommunehuset på Bømlo vil miljøvernministeren overrekke et bevilgningsbrev på kr. 375.000,-til ordføreren i Sveio kommune. Det er bevis på at Staten vil bidra med kr. 375.000,- som refusjon til sikring av området rundt Ryvarden fyr. Dette utgjør om lag halvparten av det beløpet kommunen allerede har betalt for å sikre denne unike natur- og kulturperlen for allmennhetens friluftsliv. Området er svært populært og har et årlig besøk på opp til 40.000 mennesker fra kommunen og dens omland.


 


Årlig blir Ryvarden fyr besøkt av 30 – 40 000 mennesker i alle aldersgrupper som går den to kilometer lange turveien ut til fyret. Her finnes kunstutstilling og kafe i sesongen. Storhavet står rett på og gir en flott opplevelse både i storm og stille. Koplingen mellom friluftsliv, kultur og naturopplevelse er sterk.

 

Nord-Rogaland og Sunnhordland Friluftsråd samarbeider tett med kommunen om utviklingen av dette og andre attraktive friluftsområder i regionen, og fremmet søknaden om statlig støtte til Ryvarden. Daglig leder i Friluftsrådet, Oddvin Øvernes, fremhever at tildelingen er svært inspirerende både for friluftslivsarbeidet på Haugalandet og Sunnhordland og for videre innsats for å tilrettelegge Ryvarden til glede for alle som besøker dette populære fyret.

 

Mer informasjon, se www.fyr.no (under Hordaland), eller kontakt Oddvin Øvernes, tlf 456 32 657,eller Gunn Bente Håvardsholm i Sveio kommune, tlf  951 95 800.

  

 Følg oss på

  

  

Last ned ny flyer

 

Siste brosjyre

 

 

 

 

 
Webløsning levert av TYFON strategi og konsept - Powered by i-tools