>
Administrasjonen
Finn oss
HOVEDSIDE
AKTUELT
FRILUFTSOMRÅDER
TURFORSLAG
UNIVERSELL UTFORMING
BADETEMPERATURER
KANOER OG FRILUFTSUTSTYR
VESTKYSTPARKEN
FRILUFTSLIVETS UKE
KURS OG NATURVEILEDNING
BROSJYRER
12 MEDLEMSKOMMUNER
SKI-INFO OLALIA
SIKRING - KJØP AV FRIOMRÅDER
STYRET OG ÅRSMØTET
FRILUFTSLINKER
TURISTINFORMASJONER
BILDER OG VIDEO
 
Friluftsposten nr 2. 20.mai 2005

Nord-Rogaland og Sunnhordland Friluftsråd informerer om aktuelle temaer og prosjekt som gjelder friluftsliv i vår region. Saker: Opprydding etter stormen "Inga". Friluftslivets år. Statskogstyret på Romsa. Enighet om kjøp av friluftsområde på Vesterøy i Tysvær.

 FRILUFTSPOSTEN
  Nord-Rogaland og Sunnhordland Friluftsråd 

20.mai Nord-Rogaland og Sunnhordland Friluftsråd informerer om aktuelle temaer og prosjekt som gjelder friluftsliv i vår region, og denne blir sendt til våre medlemskommuner, friluftsorganisasjoner og media. FRILUFTSPOSTEN kommer en gang hvert kvartal . "Journalist" Knut-Arild Sørensen. Redaktør daglig leder Oddvin Øvernes.


Romsaøyane fikk storfint besøk da styret i Statsskog med tidligere stortingspresident Kirsti Kolle Grøndahl i spissen gjestet øygruppa i april. Statsskog eier øya mens friluftsrådet forvalter øya som friluftsområde. Øyane har blitt stadig mer populære etter hvert som Friluftsrådet sammen med Statsskog og ikke minst de lokale båtlagene og Kystlaget Romsa har tilrettelagt øyane for båtfolk.

Friluftlivets år ble åpnet med fakkeltog fra Steinsfjellet til Kringssjåhytta i januar. Utover året vil det bli ulike arrangementer i Djupadalen, på Romsa og på Karmøy. Det neste arrangementet blir et båtlivsarrangement på Romsaøyane i Ølen helga 4-5. juni. Se annet oppslag på våre nettsider.


Rydding på strendene etter stormen ”INGA” 

 
Friluftsrådet er i full sving med å klargjøre de mange frilufts-områdene for sommergjestene våre.  Som mange sikkert husker så hadde Vestlandet besøk av en hissig dame ved navn ”INGA” i januar. Stormen medførte at vi fikk en god del ekstraarbeid med opprensking langs strendene, særlig på Vest-Karmøy. På Åkra- og Sandvesanden har vi tatt i bruk traktor og containere. På begge strendene ble det gjort betydelig skade på rullestolstiene, så disse må bygges på nytt. Idrettslaget på Åkra har plukket ca. 80 sekker med boss på strendene og i Dragavika i Førresfjorden har 8. klasse ved ungdomsskolen ryddet strandområdet. 

Tangbruer  blandet med  søppel ble lagt igjen langt opp på land.   Også på Bømlo og på Romsa-øyane har vi hatt god hjelp fra frivillige organisasjoner som har hjulpet oss å rydde strender og svaberg. Vi takker for all hjelp og ber publikum bære over med at det har sett litt ”ruskent” ut på strendene i vinter.

Foto fra Vevika, Bømlo.Årsmøte på Bokn
Den 25. mars ble det avholdt årsmøte for Friluftsrådet på Bokn. Årsmøtet gikk gjennom de faste sakene som årsmelding, regnskap og budsjett, behandlet man i tillegg ny langtidsplan for Friluftsrådet. I den forbindelse ble styret pålagt å starte en prosess for om mulig å få til et navneskifte for rådet. Det var enighet om at dagens navn er altfor langt og tungvindt å markedsføre, og det ble blant annet foreslått å utlyse navnekonkuranse.

Enighet om Vesterøy

I vinter ble det enighet mellom eierne av Vesterøy og Friluftsrådet om kjøp av en del av strand-arealet på Vesterøy. Så snart alle formaliteter er i orden vil Friluftsrådet gå i gang med å tilrettelegge området for båtfolk. Dette kan tidligst skje fra år 2006.

Nyttige linker: Friluftslivets år 2005    Friluftsrådenes Landsforbund FL    Holdnorgerent.no

  

 Følg oss på

  

  

Last ned ny flyer

 

Siste brosjyre

 

 

 

 

 
Webløsning levert av TYFON strategi og konsept - Powered by i-tools