>
Administrasjonen
Finn oss
HOVEDSIDE
AKTUELT
FRILUFTSOMRÅDER
TURFORSLAG
UNIVERSELL UTFORMING
BADETEMPERATURER
KANOER OG FRILUFTSUTSTYR
VESTKYSTPARKEN
FRILUFTSLIVETS UKE
KURS OG NATURVEILEDNING
BROSJYRER
12 MEDLEMSKOMMUNER
SKI-INFO OLALIA
SIKRING - KJØP AV FRIOMRÅDER
STYRET OG ÅRSMØTET
FRILUFTSLINKER
TURISTINFORMASJONER
BILDER OG VIDEO
 
FRILUFTSINFO NR 1. JANUAR 2005FRILUFTSINFO  Nr 1/2005 
Januar - 2005

Nord-Rogaland og Sunnhordland Friluftsråd
informerer om aktuelle temaer og prosjekt som gjelder friluftsliv i vår region, og denne blir sendt til våre medlemskommuner, friluftsorganisasjoner og media. FRILUFTSPOSTEN kommer en gang hvert kvartal . Redaktør: daglig leder Oddvin Øvernes


FAKKELTOG  OG  ÅPNING  AV  FRILUFTSLIVETS  ÅR  2005


 

Sammen med Kringsjås Venner og Haugesund Turistforening gikk Friluftsrådet sammen om å arrangere fakkeltog fra Steinsfjellet til Kringsjåhytta søndag den 9.januar kl 16.00. Friluftslivets år på Haugalandet ble høytidelig åpnet av ordfører Petter Steen jr.
Mer info om Friluftslivets år finner du her: Friluftslivets år 2005


PLANLAGTE TILTAK I 2005
Friluftsrådet har i styremøte i desember vedtatt å søke om midler fra stat/fylkeskommunene til flere viktige prosjekt innen vår region. Noen av de viktigste tiltakene er. Se fullstendig liste www.nrshf.no

SIKRING/KJØP
Opheim, Ølen Areal til turvei/skiløypetrase inn til lysløypa på Helgeland. Vannverksveien, Tysvær, Areal til utvidelse på parkeringsplass. Boknafjellet, Bokn, Areal til p-plass. Klovsteinstjørna, Sauda, Areal til p-plass og badeplass.

TILRETTELEGGING
Åkrasanden, Karmøy, nytt sanitærbygg i samarbeid med kommunen Sponavikjo, Stord, utvidelse av parkeringsplass Opheim/Olalitraktene, Ølen, bygging turvei og oppgradering sommerløype innover mot Olalia. Samarbeidstiltak med Haugesund Turistforening. Søvik, Tysvær, bygging av parkeringsplass,toalett Straumøy, Fitjar, oppgradering brygge/båtfester.

INFORMASJON / MOTIVASJONSTILTAK
Natur i skolen, friluftsliv i barnehager og skoler. Fiskebrosjyre, nyopptrykk av vår mest populære brosjyre over fiskemuligheter i regionen blir realisert. Samarbeid med reiselivsnæringa. Friluftslivets uke. Friluftsrådet står også i år som koordinator for ca 25 friluftsarrangement i september 2005. Besøk 12 områder. Aktivitetsprosjekt hvor deltakerne må besøke minst 8 områder for å være med i trekningen av en premie. Internettsatsingen blir videreført i år. Det etableres linker til friluftsorganisasjoner, nasjonalt og lokalt, og selvfølgelig til våre medlemskommuner. Friluftsansvarlige bes om å være pådriver for dette i sine kommuner. Informasjon om snøforhold og badetemperaturer. Arbeid med økt kontakt med media prioriteres for å informere om de mange friluftstilbudene vi har i regionen vår fra fjord til fjell.

MØTERUNDE MED MEDLEMSKOMMUNENE
Friluftsrådet planlegger en møterunde med våre medlemskommuner til våren for å informere om virksomheten vår, og for å motta innspill til hva kommunene ønsker vi skal jobbe med framover.

FORVALTNINGSPLANER FOR OMRÅDENE
For å bedre driftsrutiner og forvaltning av våre friluftsområder, er det igangsatt et arbeid med å lage en database med faktaopplysninger om hvert område. Dette blir et verktøy for å ha en enda bedre oversikt over hvilke driftstiltak som skal utføres til hvilken tid. Databasen skal tas i bruk til sesongen.

LØYPEPREPARERING I OLALITRAKTENE / LYSLØYPA
Ved gunstige snøforhold preparerer vi skiløyper med snøscooter i Olalitraktene med utgangspunkt fra Opheim og Helgeland. Lysløypa blir preparert av Vindafjord Idrettslag så snart det er snø nok til dette. Det er tilgang til varmestue og toalett. Velkommen til fjells.

Nyttige linker:
Friluftslivets år 2005
Friluftsrådenes Landsforbund FL
Statskog
Hold norge rentNord-Rogaland og Sunnhordland Friluftsråd
er et interkommunalt organ for 12 kommuner. Vi arbeider med informasjon, kurs, planarbeid, sikring, tilrettelegging og drift av regionale friluftsområder i regionen.
Postboks 63, 5575 Aksdal tlf: 52774830 fax: 52 77 48 31
e-post: nrshf@online.no   hjemmesider: www.nrshf.no

  

 Følg oss på

  

  

Last ned ny flyer

 

Siste brosjyre

 

 

 

 

 
Webløsning levert av TYFON strategi og konsept - Powered by i-tools