>
Administrasjonen
Finn oss
HOVEDSIDE
AKTUELT
FRILUFTSOMRÅDER
TURFORSLAG
UNIVERSELL UTFORMING
BADETEMPERATURER
KANOER OG FRILUFTSUTSTYR
VESTKYSTPARKEN
FRILUFTSLIVETS UKE
KURS OG NATURVEILEDNING
BROSJYRER
12 MEDLEMSKOMMUNER
SKI-INFO OLALIA
SIKRING - KJØP AV FRIOMRÅDER
STYRET OG ÅRSMØTET
FRILUFTSLINKER
TURISTINFORMASJONER
BILDER OG VIDEO
 
Årsmøte 2013 avholdt på Karmøy

Friluftsrådet Vest avholdt sitt årsmøte for 2013 på Karmøy 11. april. Før selve årsmøtet var representantene for de 12 medlemskommunene på befaring på Åkrasanden.

ÅRSMØTE I FRILUFTSRÅDET VEST

Torsdag 11. april 2013

 

Befaring på Åkrasanden i forbindelse med årsmøtet 2013

 

Kl.            Program:

11.30           Synfaring Åkrasanden, oppmøte ved p-plass ved barnehagen, jmf kartvedlegg

12.30           Retur til Solstein møtelokale på Vea i egne biler, samkjøring anbefales.

13.00           Velkommen til Karmøy, v/ ordfører Aase Simonsen.

13.10           Lunch

14.00           Årsmøte starter

16.00           Avslutning årsmøte

16.15           Styremøte for de som blir valgt til styret.

17.15           Slutt


Dagsorden:

1. ÅPNING

    Åpning av årsmøtet v/ styreleder Astrid Larsen 

2. ÅRSMELDING 2012, forslag

3. REGNSKAP 2012 og revisjonsberetning, forslag

4. ARBEIDSPROGRAM 2013, forslag

6. BUDSJETT 2013, forslag

7. MEDLEMSKONTINGENT 2014, forslag

8. LANGTIDSPLAN 2013 – 2017, forslag i eget hefte

9. FASTSETTING AV STYREHONORAR

10. VALG - forslag fra valgkomiteen


 

Styreleder Astrid Larsen åpner årsmøtet 2013

 

Årsmøtepapirene kan lastes ned her:

Årsmøte Friluftsrådet Vest 2013    

Langtidsplan Friluftsrådet Vest 2013 -2017                                    

 

 

  

 Følg oss på

  

  

Last ned ny flyer

 

Siste brosjyre

 

 

 

 

 
Webløsning levert av TYFON strategi og konsept - Powered by i-tools