>
Administrasjonen
Finn oss
HOVEDSIDE
AKTUELT
FRILUFTSOMRÅDER
TURFORSLAG
UNIVERSELL UTFORMING
BADETEMPERATURER
KANOER OG FRILUFTSUTSTYR
VESTKYSTPARKEN
FRILUFTSLIVETS UKE
KURS OG NATURVEILEDNING
BROSJYRER
12 MEDLEMSKOMMUNER
SKI-INFO OLALIA
SIKRING - KJØP AV FRIOMRÅDER
STYRET OG ÅRSMØTET
FRILUFTSLINKER
TURISTINFORMASJONER
BILDER OG VIDEO
 
Friluftsrådet mottar Tilgjengelighetsprisen 2012

Friluftrådet Vest og Haugesund kommune er tildelt Tilgjengelighetsprisen 2012 for sitt arbeid med universell utforming i Djupadalen, Haugeund.

TILGJENGELIGHETSPRISEN 2012

 Fylkesrådet for funksjonshemmede gjorde i møte 19. november 2012 følgende vedtak:

"Tilgjengelighetsprisen for 2012 tildeles Haugesund kommune, Park- og friluft v/Torgeir Haugen og Friluftsrådet Vest med bakgrunn i den fantastiske innsatsen de har gjort i Djupadalen friluftsområde med særlig vekt på universell utforming."

Prisen består av et diplom og en sjekk på 20.000 kroner som vil bli delt ut av fylkesordfører Janne Johnsen under Fylkestingets samling 11. desember 2012 kl.11.30

 

Fra åpninga av den nye turvegen i 2009

  

 Følg oss på

  

  

Last ned ny flyer

 

Siste brosjyre

 

 

 

 

 
Webløsning levert av TYFON strategi og konsept - Powered by i-tools