>
Administrasjonen
Finn oss
HOVEDSIDE
AKTUELT
FRILUFTSOMRÅDER
TURFORSLAG
UNIVERSELL UTFORMING
BADETEMPERATURER
KANOER OG FRILUFTSUTSTYR
VESTKYSTPARKEN
FRILUFTSLIVETS UKE
KURS OG NATURVEILEDNING
BROSJYRER
12 MEDLEMSKOMMUNER
SKI-INFO OLALIA
SIKRING - KJØP AV FRIOMRÅDER
STYRET OG ÅRSMØTET
FRILUFTSLINKER
TURISTINFORMASJONER
BILDER OG VIDEO
 
Årsmøte i Friluftsrådet Vest 29. mars

Årsmøtet 2012 for Friluftsrådet Vest vil bli avholdt på Hemmingstad bydelshus i Haugesund torsdag 29. mars 2012. Møtepapirene er lagt ut på nettsidene våre. De vil også bli sendt ut som trykksak til årsmøtedelegatene.

INNKALLING TIL

 

ÅRSMØTE I FRILUFTSRÅDET VEST

Hemmingstad bydelshus, Haugesund 


Torsdag 29. mars 2012

 

 

 

Kl.                   Program:

           

12.00              Frammøte - Velkommen v/ ordfører Petter Steen jr.

12.15              Friluftsliv i kommunalt planarbeid 
13.00              Matøkt

14.00              Årsmøte

16.00              Avslutning årsmøte

16.15              Styremøte

17.15              Slutt

 

 

Forslag til dagsorden for Årsmøtet kl 1400:

 

1. ÅPNING

    Åpning av årsmøtet v/ styreleder Astrid Larsen 

2. ÅRSMELDING 2011, forslag.        

3. REGNSKAP 2011 og revisjonsberetning, forslag

4. ARBEIDSPROGRAM 2012, forslag .     

6. BUDSJETT 2012, forslag.

7. MEDLEMSKONTINGENT 2013, forslag .

8. VALG - valgkomiteen sin innstilling legges fram på årsmøtet.   

9. INNKOMNE SAKER 

 

 

 

for              

Friluftsrådet Vest

 

Astrid Larsen                                                           Oddvin Øvernes

Styreleder (s)                                                           Daglig leder
  

 Følg oss på

  

  

Last ned ny flyer

 

Siste brosjyre

 

 

 

 

 
Webløsning levert av TYFON strategi og konsept - Powered by i-tools