>
Administrasjonen
Finn oss
HOVEDSIDE
AKTUELT
FRILUFTSOMRÅDER
TURFORSLAG
UNIVERSELL UTFORMING
BADETEMPERATURER
KANOER OG FRILUFTSUTSTYR
VESTKYSTPARKEN
FRILUFTSLIVETS UKE
KURS OG NATURVEILEDNING
BROSJYRER
12 MEDLEMSKOMMUNER
SKI-INFO OLALIA
SIKRING - KJØP AV FRIOMRÅDER
STYRET OG ÅRSMØTET
FRILUFTSLINKER
TURISTINFORMASJONER
BILDER OG VIDEO
 
Over Dørstokken

- en konferanse om friluftsliv, universell utforming og nærmiljø, ble avholdt i Haugesund 1.-2.nov. 2011 Konferansen ble arrangert av Miljøverndepartementet og Direktoratet for naturforvaltning. Friluftsrådet Vest og Haugesund turistforening var arrangementspartnere og bidro blant annet med befaring i Djupadalen under konferansen.

Over dørstokken - en konferanse om
friluftsliv, universell utforming og nærmiljø.
Haugesund 1-2 november 2011

   Nå kan du hente ned presentasjonene
 som ble brukt på konferansen
 og flere bilder fra konferansen
 på DN sine nettsider
http://www.dirnat.no/over-dorstokken/


Her er konferansedeltagerne på befaring ved Grillplassen i Djupadalen.


Gapahuken ved Friluftshuset i Djupadalen hvor vi møtte ungdom fra Karsund videregående skole i aktivitet.


Trude Nordstrom og Audhild Sannes fra HT orienterte om turistforeningens prosjekter i Djupadalen


Direktør Janne Sollie i Direktoratet for Naturforvaltning ønsket velkommen og innledet konferansen.


Kjell Bjelland er lærer ved Karmsund Videregående Skole og initiativtager til prosjektet "Friluftsliv for alle" som drives i regi av Haugesund Turistforening. Bjelland fortalte om hvordan Karmsund vgs bruker Djupadalen og friluftshuset aktivt i tilrettelagte opplegg for elever på linjen for Alternativ opplæring - arbeidstrening/hverdagslivstrening.


Konferansens mål var å vise hvordan en kan planlegge for og stimulere til at alle kan drive friluftsliv i nærmiljøet. Gjennom innlegg, praktiske eksempler og befaring skal konferansen belyse temaer som:

  • Kan friluftsliv og natur tilrettelegges universelt?
  • Hvor ligger utfordringene i fysisk planlegging og stimulering til aktivitet i nærmiljøet?
  • Hvordan kan utfordringene løses?

Sentralt i konferansen er en felles befaring til Djupadalen i Haugesund med innføring i samarbeidsprosjektet ”Friluftsliv for alle – hele året”. Det var også en konferanseutstilling med presentasjon av prosjekter og verktøy.

Hovedmålgruppe for konferansen var planleggere og aktører innen friluftsliv og folkehelse i kommuner og fylker. Andre viktige målgrupper var friluftsråd, frivillige organisasjoner og andre offentlige etater.
”Over dørstokken” er knyttet til Regjeringens handlingsplan for universell utforming 2009-2013. Medarrangører var Friluftsrådenes Landsforbund, Rogaland Fylkeskommune og Statens Råd for likestilling av funksjonshemmede.  

 Følg oss på

  

  

Last ned ny flyer

 

Siste brosjyre

 

 

 

 

 
Webløsning levert av TYFON strategi og konsept - Powered by i-tools