>
Administrasjonen
Finn oss
HOVEDSIDE
AKTUELT
FRILUFTSOMRÅDER
TURFORSLAG
UNIVERSELL UTFORMING
BADETEMPERATURER
KANOER OG FRILUFTSUTSTYR
VESTKYSTPARKEN
FRILUFTSLIVETS UKE
KURS OG NATURVEILEDNING
BROSJYRER
12 MEDLEMSKOMMUNER
SKI-INFO OLALIA
SIKRING - KJØP AV FRIOMRÅDER
STYRET OG ÅRSMØTET
FRILUFTSLINKER
TURISTINFORMASJONER
BILDER OG VIDEO
 
DJUPADALEN SOM NASJONALT JUBILEUMSOMRÅDE

DJUPADALEN LIGGER NÅ UTE SOM NASJONALT JUBILEUMSOMRÅDE PÅ FRILUFTSRÅDENES LANDSFORBUNDS NETTSIDER.

Djupadalen er Haugesunds bymark og mest brukte friluftsområde året rundt. Sammenlignet med en annen by litt lenger ute i distriktsnorge så kan vi si at Djupadalen er Haugesunds ”Nordmarka”. Friluftsrådet VEST har i samarbeid med Haugesund kommune rustet opp Djupadalen med en flott turvei langs vannet og et moderne servicebygg med universell standard. I tillegg til turgåing, bading og grilling blir området mye brukt til arrangementer. Om ei god uke inviteres hele Haugalandet opp til “Friluftslivets dag” i Djupadalen. I fjor var ca 4000 mennesker med på dette gratis arrangementet som i år er lagt til søndag 4 september. Så i år håper vi enda flere finner veien opp til dette frilufts"tivoliet" i Djupadalen.

 
Padling i kanoer og kajakker var svært populært på Friluftslivets dag 2010.

LINK:

http://www.friluftsrad.no/5872.FL-25-ar-Jubileumsomrade-56-Djupadalen-i-Haugesund.html 

 

FL 25 år - Jubileumsområde 56: Djupadalen i Haugesund

Høsten er tid for skogsturer.

Djupadalen er inngangen til Byheiene i Haugesund - et eldorado for turgåere fra byen og hele regionen ellers. Et omfattende nettverk av turveier og stier tar deg ut i marka til en mengde spennende turmål, fiskevatn, bekkefar, fjelltopper og turhytter.

De mest kjente turmåla er Krokavatnet, Steinsfjellet, Kringsjåhytta, Håvåshytta og Såt. Du kan også følge vannverksvegen til Nodland og Stakkestad i Tysvær og videre til fjelltoppene Valhest og Alvanuten.

Det er ikke alltid sol i Haugesund, men friluftsturen kan være like flott for det.

Les Haugesunds ordfører, Petter Steen, sine tanker om vind og vatn på byens tak.

 

Turen starter gjerne ved Eivindsvatnet (se foto), et flott bade- og fiskevatn, der områdene rundt er godt tilrettelagt og universelt utforma. Når Miljøverndepartementet og Direktoratet for naturforvaltning inviterer til konferanse "Over dørstokken" om universelt friluftsliv i Haugesund 1.-2. november 2011, er befaringen lagt til dette området.

 

Friluftsrådet Vest har 12 medlemskommuner i Nord-Rogaland og Sunnhordland og har forvaltningsansvar for 90 friluftsområder i regionen. Ett område fra hver medlemskommune er valgt ut som jubileumsområde.

 

  

 Følg oss på

  

  

Last ned ny flyer

 

Siste brosjyre

 

 

 

 

 
Webløsning levert av TYFON strategi og konsept - Powered by i-tools