>
Administrasjonen
Finn oss
HOVEDSIDE
AKTUELT
FRILUFTSOMRÅDER
TURFORSLAG
UNIVERSELL UTFORMING
BADETEMPERATURER
KANOER OG FRILUFTSUTSTYR
VESTKYSTPARKEN
FRILUFTSLIVETS UKE
KURS OG NATURVEILEDNING
BROSJYRER
12 MEDLEMSKOMMUNER
SKI-INFO OLALIA
SIKRING - KJØP AV FRIOMRÅDER
STYRET OG ÅRSMØTET
FRILUFTSLINKER
TURISTINFORMASJONER
BILDER OG VIDEO
 
Årsmøte 2010 avholdt i Sveio

Årsmøtet 2010 ble avholdt torsdag 25. mars, med Sveio kommune som er vertskap. Årsmøtet ble gjennomført og alle saker ble vedtatt som foreslått. Styreleder Astrid Larsen og nestleder Einar Vårvik ble gjenvalgt i sine verv. Det samme ble hele det sittende styret.

ÅRSMØTE FRILUFTSRÅDET VEST 25.MARS

 

FRILUFTSRÅDET VEST AVVIKLET SITT ÅRSMØTE I GÅR MED SVEIO KOMMUNE SOM VERTSKAP. 
ORDFØRER JORUNN SKÅDEN ØNSKET UTSENDINGER FRA 12 KOMMUNER VELKOMMEN TIL SVEIO OG HAUGALAND GOLFBANE. 

STYRELEDER ASTRID LARSEN FRA STORD BLE GJENVALGT SOM LEDER.


HOVEDSAKER FOR FRILUFTSRÅDET 
 I 2009 HAR VÆRT GJENNOMFØRING AV PROSJEKTER MED STØTTE FRA TILTAKSPAKKEN, INNKJØP AV KANOPAKKER TIL BØMLO OG TYSVÆR, SAMT ETABLERING AV NYE AVTALER FOR ERHVERV AV NYE FRILUFTSOMRÅDER I REGIONEN.   PORSJEKTENE ER REALISERT MED TILSKUDD FRA HORDALAND OG ROGALAND FYLKESKOMMUNER OG STATEN VED FYLKESMANNEN, SAMT SPONSORER OG EGET ARBEID. DRIFT OG VEDLIKEHOLD AV 85 FRILUFTSOMRÅDER I 12 KOMMUNER HAR OG VÆRT EN PRIORITERT DEL AV VIRKSOMHETEN.

 

DET ER INNGÅTT EN PARTNERSKAPSAVTALE MED HORDALAND FYLKESKOMMUNE OM EN FELLES SATSING PÅ FOLKEHELSE/FRILUFTSLIV.

 

DET BLE VEDTATT ET ARBEIDSPROGRAM OG ET BUDSJETT FOR 2010 PÅ 10,4 MILLIONER SOM OMFATTER OPPARBEIDING AV NYE FRILUFTSOMRÅDER , DRIFT OG VEDLIKEHOLD OG INFORMASJONSTILTAK SOM NY BÅTBROSJYRE OG KANOPAKKER TIL SVEIO OG SAUDA.

 

TIL Å FINANSIERE TILTAKENE ER DET SØKT OM TILSKUDD FRA STATEN VED DIREKTORATET FOR NATURFORVALTNING, ROGALAND OG HORDALAND FYLKESKOMMUNE OG SPONSORER SOM SKL OG SPAREBANK 1 SRBANK.

 

ÅRSMELDINGEN ER I SIN HELHET LAGT UT PÅ VÅRE NETTSIDER - DER FINNES MER UTFYLLENDE INFORMASJON OM ARBEIDET TIL FRILUFTSRÅDET VEST.




 Årsmøte 2010 
  avholdes på Haugaland Golfbane, Sveio
  torsdag 25. mars 2010

 Årsmøtepapirer 2010 (pdf)
 (saksliste, årsmelding, regnskap, budsjett, 
 statistikk, forslag, m.m)

 

  

 Følg oss på

  

  

Last ned ny flyer

 

Siste brosjyre

 

 

 

 

 
Webløsning levert av TYFON strategi og konsept - Powered by i-tools