>
Administrasjonen
Finn oss
HOVEDSIDE
AKTUELT
FRILUFTSOMRÅDER
TURFORSLAG
UNIVERSELL UTFORMING
BADETEMPERATURER
KANOER OG FRILUFTSUTSTYR
VESTKYSTPARKEN
FRILUFTSLIVETS UKE
KURS OG NATURVEILEDNING
BROSJYRER
12 MEDLEMSKOMMUNER
SKI-INFO OLALIA
SIKRING - KJØP AV FRIOMRÅDER
STYRET OG ÅRSMØTET
FRILUFTSLINKER
TURISTINFORMASJONER
BILDER OG VIDEO
 
Iholmane skiftar karakter

Ytst i Bjoafjordan finn du Ilholmane, to små skogkledde øyar med nokre mindre holmar og skjer ikring. I desse dagar vert desse fugleholmane tilbakeførte til ein meir naturleg karakter. Sitkagrana skal bort, og graskledde knausar skal fram i lyset.

Ilholmane har status som sjøfuglreservat, med ilandstigningsforbod frå 15. april til 1. august. Og det er for sjøfuglane at dette tiltaket er sett i verk. Sjøfuglbestanden i området har hatt stor tilbakegong, og no håpar ein at bestanden skal ta seg opp att, når fuglane får meir optimale vilkår. Det er Direktoratet for naturforvaltning og Fylkesmannen i Rogaland som har sett i gong tiltaket.


Det gir unekteleg eit spesielt inntrykk å sjå store maskinar i arbeid på desse små holmane og endra karakteren deira så tydeleg.

  

 Følg oss på

  

  

Last ned ny flyer

 

Siste brosjyre

 

 

 

 

 
Webløsning levert av TYFON strategi og konsept - Powered by i-tools