>
Administrasjonen
Finn oss
HOVEDSIDE
AKTUELT
FRILUFTSOMRÅDER
TURFORSLAG
UNIVERSELL UTFORMING
BADETEMPERATURER
KANOER OG FRILUFTSUTSTYR
VESTKYSTPARKEN
FRILUFTSLIVETS UKE
KURS OG NATURVEILEDNING
BROSJYRER
12 MEDLEMSKOMMUNER
SKI-INFO OLALIA
SIKRING - KJØP AV FRIOMRÅDER
STYRET OG ÅRSMØTET
FRILUFTSLINKER
TURISTINFORMASJONER
BILDER OG VIDEO
 
Rydding av vegetasjon på Åkrasanden

Som et ledd i skjøtselen av området rundt Åkrasanden på Karmøy, har Friluftsrådet Vest nå sørget for hogst og rydding av vegetasjon i dette poplulære området. Både sitkagran og buskfuru har måttet vike i sanddyne-landskapet.

Sanddynelandskapet ved Åkrasanden er et sårbart område som må tåle utfordringer både fra naturen selv og fra menneskeskapt aktivitet. Som forvalter av området får Friluftsrådet Vest innspill fra mange hold om hva som bør gjøres av tiltak i området. Men det overordnede målet vil alltid være å ta vare på det naturlige og unike sanddynelandskapet.


Før: Maskiner fra Agromekk på plass for å fjerne sitkagran


Etter: Landskapet åpnes opp og gir utsikt til haug og hammer, hav og horisont..

Det har vært ønskelig å tilbakeføre deler av området til det mer opprinnelige og naturlige, og i denne sammenhengen måtte granskogen i nordvest vike. Sitkagran har ingen naturgitt tilhørighet i området og oppfattes som et uønsket fremmedelement i den ellers så rike floraen.Hele treklyngen av sitkagran i bakgrunnen er nå fjernet. 

Store deler av baklandet ved Åkrasanden har vært preget av krokete buskfuru. Denne ble i sin tid satt ut som leplanting mellom strandområdet og bebyggelsen. Men etter hvert har bebyggelsen fått sin egen leplanting, i form av busker, trær, hekker og annen vegetasjon i de private hagene. Buskfurua er nå blitt gammel og pistret og har på mange måter utspilt sin rolle. Den vil stort sett bli fjernet.


Friluftsrådets egne folk i arbeid med buskfurua

Like øst for det gamle idrettshuset har det etter hvert oppstått et stygt sår i den store sanddyna. Høststormer og menneskelig aktivitet har forårsaket en større grop i overgangen mellom sand og mark. Denne vil vi nå forsøke å reparere ved hjelp av greiner og flis fra hogsten, samt tang og tare, for å binde opp ny sand. Dermed håper vi å kunne gi naturen litt hjelp til å tilbakeføre seg selv på sikt.


Sår i sanddyna blir reparert med greiner, flis, tang, tare - og sand

  

 Følg oss på

  

  

Last ned ny flyer

 

Siste brosjyre

 

 

 

 

 
Webløsning levert av TYFON strategi og konsept - Powered by i-tools