>
Administrasjonen
Finn oss
HOVEDSIDE
AKTUELT
FRILUFTSOMRÅDER
TURFORSLAG
UNIVERSELL UTFORMING
BADETEMPERATURER
KANOER OG FRILUFTSUTSTYR
VESTKYSTPARKEN
FRILUFTSLIVETS UKE
KURS OG NATURVEILEDNING
BROSJYRER
12 MEDLEMSKOMMUNER
SKI-INFO OLALIA
SIKRING - KJØP AV FRIOMRÅDER
STYRET OG ÅRSMØTET
FRILUFTSLINKER
TURISTINFORMASJONER
BILDER OG VIDEO
 
Parkering i Sandvika på Halsnøy

Friluftsrådet Vest har i løpet av høsten laget parkeringsplass til ca 20-25 biler ved Sandvika badeplass ved Halsnøy Kloster.

 

Thormodsæter Maskin A/S er etter oppdrag frå Friluftsrådet Vest i gong med å ferdigstilla parkeringsplassen ved Sandvikjo badeplass på Halsnøy.

Dette er ei flott offentleg badestrand som Kvinnherad kommune eig, men som Friluftsrådet Vest forvaltar og nå legg til rette med tilkomstveg og parkeringsplass for ca 25 bilar.  Det er og opparbeidd gangveg og tursti i bakkant av sjølve stranda, og det skal setjast ut benker og bord til badesesongen 2010.  Deler av baklandet til stranda er planert og vil bli sådd til med gras til våren slik at det blir betre plass til aktivitet.

 

Tiltaket er har ein totalkostnad på ca kr.250.000 og blir finansiert med tilskott fra Sunnhordland Kraftlag kr. 50.000, Fjellberg Kraftlag kr 50.000, Hordaland fylkeskommune kr 50.000 og Fylkesmannen i Hordaland kr 50.000 i tillegg til eigeninnsats fra Friluftsrådet.

 

Me vil arbeide for å skaffe midler til eit toalett til den flotte stranda som vil bli mykje brukt av lokale og tilreisande gjester.


Sandvika badeplass ved Halsnøy kloster

Her er parkeringen og turveien på plass og klar til å bli tatt i bruk.


Stranda består av rullestein i øvre del, men med nydelig sandbunn noen meter ut i vannet.


Her lages det parkeringsplass for et 20 talls biler.

  

 Følg oss på

  

  

Last ned ny flyer

 

Siste brosjyre

 

 

 

 

 
Webløsning levert av TYFON strategi og konsept - Powered by i-tools