>
Administrasjonen
Finn oss
HOVEDSIDE
AKTUELT
FRILUFTSOMRÅDER
TURFORSLAG
UNIVERSELL UTFORMING
BADETEMPERATURER
KANOER OG FRILUFTSUTSTYR
VESTKYSTPARKEN
FRILUFTSLIVETS UKE
KURS OG NATURVEILEDNING
BROSJYRER
12 MEDLEMSKOMMUNER
SKI-INFO OLALIA
SIKRING - KJØP AV FRIOMRÅDER
STYRET OG ÅRSMØTET
FRILUFTSLINKER
TURISTINFORMASJONER
BILDER OG VIDEO
 
Friluftsliv for Alle

Annenhver onsdag kl 17 møtes mellom 40 og 50 mennesker i Djupadalen til et friluftsarrangement som kalles "FRILUFTSLIV FOR ALLE". Dette er et tilbud med friluftsaktiviteter spesielt tilrettelagt for mennesker med ulike utviklingshemninger og ulike behov.

Det er et stort ønske blant mange mennesker med psykisk og fysisk funksjonsnedsettelse å kunne delta i ulike fritidsaktiviteter og sosiale sammenhenger sammen med andre. De savner ofte dette i langt større utstrekning enn praktisk hjelp og helsetjenester fra de kommunale helse- og omsorgstjenestene. (kilde: Helsetilsynets rapport «Pleie- og omsorgstjenester på strekk» 2005). Mange føler også sosial isolasjon og ensomhet.

For å bøte på dette og for å gi disse menneskene friluftstilbud har man fått i stand et tilrettelagt friluftstilbud i Djupadalen i Haugesund. De som står bak tilbudet er Haugesund Turistforening sammen med Friluftsrådet Vest og hjelpeapparatet ved Karmsund videregående skoles avdeling for "Tilrettelagt individuell opplæring". I tillegg er Haugesund jeger og fiskeforening og andre organisasjoner inne enkelte ganger og bidrar.
På disse onsdags ettermiddagene kan deltagerne være med på ulike aktiviteter som turer i skogen, kanopadling, fiske med garn, båttur, vedarbeid, natursti, orientering, klatring, lommelykttur og matlaging på bål. Samlingene avsluttes alltid med sosialt samvær og mat rundt bålet. 


Ca 50 mennesker fant vegen opp til Friluftshuset i Djupadalen denne nydelige høstkvelden.


Djupadalen er etterhvert blitt et velkjent utfartssted også for de som trenger hjul for å ta seg frem.Kanopadling er et av tilbudene. De aller fleste må ha med en "Båtfører", men da føler de seg trygge.


 "Friluftsliv for alle" avsluttes alltid med ei matøkt hvor man lager noe godt over bålet. Her er det pinnebrød som steikes.Skogen står i "brann"
Den nye turveien ble spesiellt tilrettelagt for rullestoler og synshemmede, men som man ser så gjør slik tilrettelegging at alle folk, både spreke og mindre spreke kan benyte turveien og få fantastiske høstfargeopplevelser like utenfor byen.


Høsten kan være vakker...her fra grillplassen ved Eivindsvann i Djupadalen.


(Publisert 15.10.2009.  Tekst og foto: Knut-Arild Sørensen, Friluftsrådet Vest)

  

 Følg oss på

  

  

Last ned ny flyer

 

Siste brosjyre

 

 

 

 

 
Webløsning levert av TYFON strategi og konsept - Powered by i-tools