>
Administrasjonen
Finn oss
HOVEDSIDE
AKTUELT
FRILUFTSOMRÅDER
TURFORSLAG
UNIVERSELL UTFORMING
BADETEMPERATURER
KANOER OG FRILUFTSUTSTYR
VESTKYSTPARKEN
FRILUFTSLIVETS UKE
KURS OG NATURVEILEDNING
BROSJYRER
12 MEDLEMSKOMMUNER
SKI-INFO OLALIA
SIKRING - KJØP AV FRIOMRÅDER
STYRET OG ÅRSMØTET
FRILUFTSLINKER
TURISTINFORMASJONER
BILDER OG VIDEO
 
Ny brygge på Vesterøy

Friluftsområdet på Vesterøy har nå fått sin egen brygge. Nå blir det lettere for båtfolket å besøke denne naturperla. Ikke minst vil seilbåtene ha glede av de gode dybdeforholdene ved den nye brygga.

Friluftsrådet Vest ønsker deg velkommen til Vesterøy. Deler av øya (se markering i kart) ble sikret som friluftsområde i 2005, med midler fra staten og Tysvær kommune, og med Friluftsrådet Vest som forvalter av området.Friluftsområdet består av to adskilte deler, forbundet med sti over privat grunn. Det er spesielt natur– og kulturlandskapet som gjør øya så verdifull som friluftsområde. Hele øya innbyr til fotturer, utforskning og opplevelse.
Det er fri ferdsel i de markerte friluftsområdene og i utmarksområdene. Vi ber brukere av området ferdes hensynsfullt og varsomt og respektere at deler av området er privat, ikke minst rundt tun, bygninger, naust og privat brygge.

Det beiter sau på øya, så vennligst hold hunden i band!Det er ingen ordning for håndtering av avfall på øya, så alle må ta sitt eget søppel med seg når de forlater stedet. Hjelp oss med å holde det rent og ryddig i friluftsområdet.

Ved fortøyning på friluftsområdets brygge, ber vi om at båtene legges som vist på tegningen under.

Ha et hyggelig opphold på øya!


  

 Følg oss på

  

  

Last ned ny flyer

 

Siste brosjyre

 

 

 

 

 
Webløsning levert av TYFON strategi og konsept - Powered by i-tools