>
Administrasjonen
Finn oss
HOVEDSIDE
AKTUELT
FRILUFTSOMRÅDER
TURFORSLAG
UNIVERSELL UTFORMING
BADETEMPERATURER
KANOER OG FRILUFTSUTSTYR
VESTKYSTPARKEN
FRILUFTSLIVETS UKE
KURS OG NATURVEILEDNING
BROSJYRER
12 MEDLEMSKOMMUNER
SKI-INFO OLALIA
SIKRING - KJØP AV FRIOMRÅDER
STYRET OG ÅRSMØTET
FRILUFTSLINKER
TURISTINFORMASJONER
BILDER OG VIDEO
 
KANOPAKKE TIL BØMLO

FRILUFTSRÅDET VEST HAR LEVERT NOK EN MOBIL KANOPAKKE TIL BRUK FOR BEBOERNE I BØMLO KOMMUNE. DE FØRSTE SOM FIKK PRØVE UTSTYRSPAKKEN VAR ELEVER I KLASSE 9A VED BREMNES UNGDOMSSKULE.

Det virket som elevene var veldig tilfredse med at de fikk denne avvekslingen i skolehverdagen. Alle kanoene ble fort fylt opp av glade ungdommer. Fra land kunne vi høre lyden av hvordan de lo og koste seg i kanoene ute på Storvannet.  Dette hadde de ikke prøvd siden de var på leirskole for mange år siden, og mange gav uttrykk for a dette var kjempekjekt og noe de satte stor pris på.  


I kanoen til venstre sitter
Per Kristian Brekke Munkvold og Ludvig Haavardtun mens lærerne Inger
Marie Stolt Nilsen og Kari Hindenes Agasøster har kontrollen i kanoen til høyre.

 

Utstyrspakken er et ledd i Friluftsrådets arbeid med å legge forholdene bedre til rette for å få mer fysisk aktivitet inn i skolen og gjerne flytte noe av undervisningen fra klasserommet og ut i nærmiljøet. Vi tror på at dersom elevene gjør noe praktisk så vil det sitte bedre enn om de får høre om det samme stoffet fra ei bok inne i et klasserom. Det du gjør husker du, mens det du bare hører er det lettere å glemme.

 

Økonomi
Pakken har totalt kostet 130000 kr og er finansiert av Friluftsrådet Vest med tilskudd fra Fylkesmannen i Hordaland. Vi håper også at vi skal få tippemidler til dette, men det får vi ikke vite før i slutten av mai. Friluftsrådet har derfor forskuttert innkjøpet av denne pakken slik at den kommer på plass til de viktige "utemånedene" mai og juni. Kommunen har sagt seg villig til å være med å betale en "egenandel" dersom vi ikke får dekket inn hele pakken med tilskudd.


Utstyret lånes ut gratis til alle skoler, lag og organisasjoner i Bømlo kommune.
Bremnes ungdomsskule med rektor Hans Arnevik har tatt på seg ansvaret med å administrere utstyret. Alle som ønsker å bruke det kan bare ta kontakt med ungdomsskolen så får de vite om det er ledig eller de må vente på tur. Vi i Friluftsrådet Vest ser gjerne at noen "må vente på tur" for vi håper jo at det skal bli rift om dette tilbudet slik at utstyret skal bli mest mulig brukt.  Så nå er det opp til skolene, lærerne og foreninger å planlegge turer, aktivitetsdager, friluftsuker osv.
 

 

Utstyrspakken er mobil og består av følgende:

-En tilhenger med 8 kanoer
-Flytevester / redningsvester til 30 personer
-En lavvu (telt) til 16 personer
-To bålgryter til "mat på bål"

-En steikepanne for bål

-En ”popkornpopper” til å poppe popkorn over bålet
-To miniakvariumbokser  (fint til undervisningsopplegg i fjæra)
-Idepermen "Læring i Friluft" med 400 konkrete ideer til 
 uteundervisning


Kontakt Bremnes ungdomsskule tlf: 53423529
bremnes.ungdomsskule@bomlo.kommune.no
 


 Barbro Sjøvoll, Linn Jeanette Grutle, Helene Stavland fra klasse 9A,  Bremnes ungdomsskule
 


I bakerste kano:  Birk Skjelnes Jakobsen, Andreas Jacobsen Stokke, Torbjørn Habbestad
Foran: Lærerne Inger Marie Stolt Nilsen og Kari Hindenes Agasøster


Foto og tekst: Knut-Arild Sørensen, Friluftsrådet Vest

  

 Følg oss på

  

  

Last ned ny flyer

 

Siste brosjyre

 

 

 

 

 
Webløsning levert av TYFON strategi og konsept - Powered by i-tools