>
Administrasjonen
Finn oss
HOVEDSIDE
AKTUELT
FRILUFTSOMRÅDER
TURFORSLAG
UNIVERSELL UTFORMING
BADETEMPERATURER
KANOER OG FRILUFTSUTSTYR
VESTKYSTPARKEN
FRILUFTSLIVETS UKE
KURS OG NATURVEILEDNING
BROSJYRER
12 MEDLEMSKOMMUNER
SKI-INFO OLALIA
SIKRING - KJØP AV FRIOMRÅDER
STYRET OG ÅRSMØTET
FRILUFTSLINKER
TURISTINFORMASJONER
BILDER OG VIDEO
 
Fritidsfiske - ny brosjyre

Hvor kan vi dra for å fiske ørret, røye eller laks? Hvilken type fisk får vi hvor? Hvor får vi kjøpt fiskekort? Hva trengs av tillatelser, regler m.m. Brosjyren "Fritidsfiske i Nord-Rogaland og Sunnhordland" gir svar på mange av disse spørsmålene.

Friluftsrådet Vest har nettopp kommet ut med en ny brosjyre om fritisdfiske i Nord-Rogaland og Sunnhordland. Brosjyren viser hvor man kan dra for å fiske, hvilke type fisk en kan få der, og ikke minst hvor man kan få kjøpt fiskekort til de enkelte vann og elver.

Vi håper at folk vil bruke brosjyren som en guide for å komme seg ut og bruke de fantastiske mulighetene vi har i regionen til fritidsfiske - både på sjø og i ferkvann.Gratis fiske i ferskvann for barn under 16 år.
Vi minner om at barn og unge under 16 år i perioden 1 januar til 20. august, har rett til gratis fiske i alle ferskvann og vassdrag hvor det ikke går laks, sjørøye eller sjø-ørret. For fiske med stang etter ørret og røye i slike vann trenger man heller ikke løse fisketrygdavgift til staten -  dette gjelder også for voksne, men voksne må skaffe seg fiskekort for det vassdraget de skal fiske i.  Fiskekortselgere til de ulike vassdragene finner du i brosjyren. Fisketrygdavgift skal bare betales dersom du skal fiske etter anadrom fisk dvs. laks , sjø-ørret og sjørøye.

Det fiskes altfor lite i mange av våre ferskvann. Selv et så bynært vann som Eivinsdsvannet har lenge vært "overbefolket" av småfisk. I de senere åra har Haugesund Jeger og fiskeforbund drevet med systematisk utfisking av småørret i vannet slik at nå er det fullt mulig å få fin "pannefisk" på 2-300 gram i Eivindsvannet.  Du trenger altså ikke gå lenger enn rett utforbi bysentrum så kan du få flotte fiskeopplevelser.

Brosjyren lister oppover 100 forskjellige steder hvor man kan dra å fiske. Alle stedene har fått hvert sitt nummer som man kan finne igjen på kartene i brosjyren. Bruker man kartet og finner et sted hvor man har lyst å dra ,så kan man finne mer opplysninger om hvilken type fisk man kan få der og hvor man kan få kjøpt fiskekort ved å finne samme stedsnummer inne i brosjyren. Lykke til og skitt fiske!Kart med fiskeplasser i Nord-RogalandLast ned Fritidsfiskebrosjyre 2008 Ferdig 25.05.08.pdf

  

 Følg oss på

  

  

Last ned ny flyer

 

Siste brosjyre

 

 

 

 

 
Webløsning levert av TYFON strategi og konsept - Powered by i-tools