>
Administrasjonen
Finn oss
HOVEDSIDE
AKTUELT
FRILUFTSOMRÅDER
TURFORSLAG
UNIVERSELL UTFORMING
BADETEMPERATURER
KANOER OG FRILUFTSUTSTYR
VESTKYSTPARKEN
FRILUFTSLIVETS UKE
KURS OG NATURVEILEDNING
BROSJYRER
12 MEDLEMSKOMMUNER
SKI-INFO OLALIA
SIKRING - KJØP AV FRIOMRÅDER
STYRET OG ÅRSMØTET
FRILUFTSLINKER
TURISTINFORMASJONER
BILDER OG VIDEO
 
Anleggsarbeidet i gang ved Eivindsvannet

Friluftsrådet Vest og Haugesund kommune oppgraderer turveien langs Eivindsvannet i Djupadalen til full Universell utformingsstandard. Bratte partier blir jevnet og får riktige stigningsforhold, og turveien blir tilrettelagt for svaksynte og blinde.

For tiden er det anleggsmaskiner som dominerer når man legger turen innom turløypene i Djupadalen. Dette er heldigvis en forbigående tilstand og snart vil vi ha en fullverdig turvei langs vannet som også er tilrettelagt for rullestolbrukere og svaksynte. Turveien vil bli lagt tilrette med ledekant slik at blinde med blindestokk kan ta seg ut langs vannet og nyte freden og roen med fuglekvitter og rasling fra løvtrærne. Selvfølgelig vil denne tilretteleggingen også komme alle andre besøkende tilgode i form av en god turvei med god standard. Vi vil også sette ut flere benker langs vannet og lage til en sanselund med hevet nivå hvor også rullestolbrukere og svaksynte skal kunne nå til å føle på ulike trær, planter, stokker og steiner m.m.Turveien langs vannet skal nå slettes og vil få et skikkelig toppdekke slik at den skal bli tilgjengelig for alle. Her skal du til sommeren kunne ta deg frem med rullestol, rullator eller med blindestokk. I tillegg skal Friluftsrådet Vest sette opp et skikkelig servicebygg med vannklosetter der hvor "trollet" og informasjonstavlen står i dag.


Her kommer nytt servicebygg med toaletter for menn kvinner og rullestolbrukere.

Til sommeren vil denne turveien bli en "Turvei for alle"

  

 Følg oss på

  

  

Last ned ny flyer

 

Siste brosjyre

 

 

 

 

 
Webløsning levert av TYFON strategi og konsept - Powered by i-tools