>
Administrasjonen
Finn oss
HOVEDSIDE
AKTUELT
FRILUFTSOMRÅDER
TURFORSLAG
UNIVERSELL UTFORMING
BADETEMPERATURER
KANOER OG FRILUFTSUTSTYR
VESTKYSTPARKEN
FRILUFTSLIVETS UKE
KURS OG NATURVEILEDNING
BROSJYRER
12 MEDLEMSKOMMUNER
SKI-INFO OLALIA
SIKRING - KJØP AV FRIOMRÅDER
STYRET OG ÅRSMØTET
FRILUFTSLINKER
TURISTINFORMASJONER
BILDER OG VIDEO
 
Årsmøte 2007

ÅRSMØTE 2007 BLE AVHOLDT PÅ SAMFUNNSHUSET I ØLEN TORSDAG 22. MARS 2007.



 

 

Årsmøtedagen startet med en synfaring og orientering på den nye turveien på Opheim, Olalia. Etter Opheim dro representantene ned til Ølen samfunnshus hvor ordfører Arne Bergsvåg bød på nydelig lunsjrett i Litlesalen i samfunnshuset. Bergsvåg ønsket velkommen til den nye storkommunen Vindafjord. Ordføreren åpnet sin velkomst med å lese et dikt  av Olav H. Hauge om et sandkorn på stranden som blei til en diamant, og dro en sammenligning mellom sandkornet og det arbeidet friluftsrådet gjør med å tilrettelegge områder slik at de blir til små perler til allmen bruk for befolkningen i regionen. Han oppfordret også Friluftsrådet  til å arbeide sammen med kommunene for å få til en offentlig badestrand i Ølensområdet.

Resten av referatet kan lastes ned fra denne linken:
Referat Årsmøte 2007

Årsmøtepapirene kan lastes opp via denne linken:
ÅRSMØTE Friluftsrådet Vest 2007 280207.doc
 

 

 



 

  

 Følg oss på

  

  

Last ned ny flyer

 

Siste brosjyre

 

 

 

 

 
Webløsning levert av TYFON strategi og konsept - Powered by i-tools