>
Administrasjonen
Finn oss
HOVEDSIDE
AKTUELT
FRILUFTSOMRÅDER
TURFORSLAG
UNIVERSELL UTFORMING
BADETEMPERATURER
KANOER OG FRILUFTSUTSTYR
VESTKYSTPARKEN
FRILUFTSLIVETS UKE
KURS OG NATURVEILEDNING
BROSJYRER
12 MEDLEMSKOMMUNER
SKI-INFO OLALIA
SIKRING - KJØP AV FRIOMRÅDER
STYRET OG ÅRSMØTET
FRILUFTSLINKER
TURISTINFORMASJONER
BILDER OG VIDEO
 
Oppgradering av Narravikjo friluftsområde på Moster

Friluftsrådet VEST har de siste dagene arbeidet med å oppgradere turveien fra parkeringen til stranden i Narravikjo på Moster i Bømlo kommune.

Vi har bygd opp veien øverst fra parkeringen for å gjøre den mindre bratt og dermed bedre egnet for de med barnevogner eller rullestoler.

Vi har lagt den lille bekken i rør gjennom turveien og flatet ut også denne delen av veien. Vi er holder i dag på med å utbedre toalettet med ny dør og bedre tilpassning av selve toalettet i forhold til veggen. Tiltaket har kostet cirka 25 000 kr i innkjøpt materialer og leige av maskiner - pluss eget arbeid. Så nå håper vi at området skal fremtre på beste måte når denne lange høsten endelig går mot vår og sommeren kommer med sine forhåpentligvis mange klimaforvirra varmegrader.

 
Turveien var blaut og glatt og uten skikkelige grøfter.

Etter oppgraderingen er den blitt slakkere i øverste delen, den er blitt hevet og fått et nytt toppdekke av veigrus. Veigrusen vil nok virke noe mjuk de føsrte ukene, men etterhver vil den sette seg og danne et fast fint veidekke.

  

 Følg oss på

  

  

Last ned ny flyer

 

Siste brosjyre

 

 

 

 

 
Webløsning levert av TYFON strategi og konsept - Powered by i-tools