>
Administrasjonen
Finn oss
HOVEDSIDE
AKTUELT
FRILUFTSOMRÅDER
TURFORSLAG
UNIVERSELL UTFORMING
Universell utforming
Rullestolmatter på Karmøystrendene
BADETEMPERATURER
KANOER OG FRILUFTSUTSTYR
VESTKYSTPARKEN
FRILUFTSLIVETS UKE
KURS OG NATURVEILEDNING
BROSJYRER
12 MEDLEMSKOMMUNER
SKI-INFO OLALIA
SIKRING - KJØP AV FRIOMRÅDER
STYRET OG ÅRSMØTET
FRILUFTSLINKER
TURISTINFORMASJONER
BILDER OG VIDEO
 
Universell utforming

Friluftsrådet Vest arbeider for at friluftsområder blir tilrettelagt slik at flest mulig, uavhengig av funksjonsnivå og alder, skal kunne bruke naturen til rekreasjon, opplevelse og utfordrende aktivitet på sitt nivå. Vi satser også på å presentere aktivitetstilbud som flest mulig kan delta i.

Sammen med Friluftsrådenes Landsforbund og fylkeskommunene har friluftsrådet kartlagt tilgjengeligheten i en stor del av friluftsområdene i regionen. På grunnlag av kartleggingene blir det laget planer med siktemål om at alle skal ha tilgang på friluftsområder i sin region slik at friluftsliv kan bidra til bedre livskvalitet for alle!


Fylkesordfører Tom Tvedt og ordfører Petter Sten jr. sto for åpningen av den nye universelt utforma turveien gjennom Djupadalen. Åse Kallevik fra kommunalt råd for funksjonshemmede sjekker at de to tømmermennene gjør skikkelig arbeid.


Friluftsliv for mennesker med funksjonsnedsettelser

Erfaringer fra friluftsrådenes arbeid

  Friluftsrådenes Landsforbund har laget rapport om universelt friluftsliv, basert på kartlegging av friluftsområdene og friluftsrådenes arbeid med tilrettelegging for alle.

Rapporten kan du lese og laste ned her >>

FL's sider om universelt friluftsliv >>


Tilgjengelighet.no


Tilgjengelighet.no har som mål å være en database over tilgjengeligheten ved offentlige bygg, hoteller, serveringssteder, idrettsanlegg, kirker, friluftsområder, offentlig transport, m.fl.

Nettsidene finner du her >>


Universell utforming i Djupadalen, Haugesund


Turveien er laget uten bratte partier, og på deler av strekningen er det lagt kantstein. Denne fungerer både som ledekant for svaksynte og som ekstra sikkerhet for de som kjører rullestoler, permobiler eller barnevogner langs turveien.


Turvei Djupadalen sept 2008



Det er også lagt ut baderampe for rullestolbrukere på den nordligste stranda i Eivindsvatnet slik at de som måtte ha behov for ekstra støtte for å komme seg ut i vannet nå har mulighet til det.



Nytt universelt utformet servicebygg i Djupadalen.


Tilgjengeligheten på Karmøystrendene


Mobimatter (rullestolmatter) på Sandvesanden.



Jarl Knutsen nyter strandlivet på Sandvesanden sammen med venner og familie. Her har både rullestolbrukeren og flere i hans følge tatt turen ut til Sandvesanden og kan nyte strandlivet.  Dette er nettopp det vi ønsker å oppnå med denne type tilrettelegging, nemlig at både den bevegelseshemmede og hans venner/familie kan dra sammen ut på strendene og ha fine dager der.


Leif Arild Fjeldheim fra Veavågen prøver ut Mobimattene på Åkrasanden i juli i sommer. Han har også skrevet en artikkel om denne tilretteleggingen som er publisert i Patetra, et magasin for Landsforeningen for Ryggmargskadde i Norge.

  

 Følg oss på

  

  

Last ned ny flyer

 

Siste brosjyre

 

 

 

 

 
Webløsning levert av TYFON strategi og konsept - Powered by i-tools